Suorituspalkkaus tulisi ottaa käyttöön vasta kuin työmenetelmät on kehitetty  ja opastettu kunnolla sekä varmistettu oikea laatutaso. Palkkauksen avulla voidaan menetelmät vakioida, jolloin työmenetelmää noudattamalla saavutetaan oikea laatutaso, tavoiteaika ja vastaava palkka. Menetelmiä voidaan työpisteissä henkilöiden toimesta edelleen kehittää, jolloin myös ansiotaso nousee. Samoin joutuisuudeltaan tehokkaammat henkilöt saavuttavat paremman palkan.
Tuottavuuteen vaikuttavat menetelmämuutokset tulee kuitenkin huomioida tavoiteajoissa, jolloin yrityksen kilpailukyky paranee.