Menetelmän oppiminen ja työajan kehittyminen, oppimiskäyrä.

Tutkittaessa oppimisen / harjaantumisen vaikutusta saman työtehtävän toistoihin, on todettu työhön käytetyn työajan jatkuvasti pienenevän työkertojen lisääntyessä.
Henkilön tai ryhmän tehdessä jatkuvasti samaa työtä, voidaan työhön käytetty aika laskea; Tn= T1* nk

Kun työn toistokertojen määrä kaksinkertaistuu (n:stä 2n:ään), viimeisen kappaleen (2n) tekemiseen tarvittava työaika ( Tn ) on oppimis % ( b ) verran pienempi kuin aloituskappaleen työaika ( T1 )

Työhön tarvittavan ajan kuvaajaa nimitetään oppimiskäyräksi.
Tässä on kuvattu 80 % oppimiskäyrää, jota nimitetään käänteisesti myös 20 % oppimiskäyräksi.
Tämä onkin ehkä kuvaavampi nimitys, koska työtehtävän kumulatiivisen määrän kaksinkertaistuessa työhön käytetty yksikköaika pienenee 20 %. Kts. eo. kuvaaja.

Tn= T1* nk
   Tn = työhön n:llä kerralla tarvittava aika
   T=  työhön ensimmäisellä kerralla käytetty aika
    n =  työtehtävän toistokerta
    k =  log b / log2
    b = oppimiskäyrä esim. 80 %(0,80) / 85 %(0,85)
oppimiskäyrä95%90%85%80%75%70%
     k-0,074-0,152-0,234-0,322-0,415-0,515