Menetelmä on tapa tehdä työ

Menetelmäsuunnittelun tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa tuotteiden valmistusprosessia jatkuvan kehittämisen periaatteita ja käytäntöä soveltamalla, ottaen samalla huomioon ihmiseen kohdistuvat fyysiset ja psyykkiset tekijät. Menetelmätyö sisältää samat vaiheet kuin mikä tahansa kehitystyö:  analysoi tarve – suunnittele – toteuta – mittaa – jatkuva kehitys

Menetelmäsuunnittelun sisältö

Karkeasuunnittelu

Hienosuunnittelu

työympäristö, olosuhteet

työn sisältö

laatustandardit

tuotelaatu

tuotannon layout

työpisteen järjestelyt

materiaalivirta

materiaalin ottoetäisyydet

läpimenoaika

tahtiaika

tuotantovälineet

työvälineet

työturvallisuus

ergonomia

tuoteajat

työvaiheajat

Menetelmäsuunnittelun tavoitteet

  • Nykyisyys – laatia menetelmäkuvaukset, työsuunnitelmat sekä ylläpitää menetelmä- ja aikastandardeja
  • Henkilöstö – avustaa, opastaa ja valmentaa yrityksen ja toimittajaverkoston henkilöstöä menetelmätyössä
  • Asiakaslähtöisyys – määrittää ja ylläpitää työmenetelmien laatuvaatimuksia
  • Tavoitteet – selvittää tuotannon kehittämismahdollisuudet ja tärkeysjärjestys
  • Tulevaisuus – kehittää menetelmiä, tehdas- ja työpistetasolla, yrityksen kilpailukyvyn lisäämiseksi