Kehitä yrityksesi tuloksentekokykyä, vaihtoehtoja on!

Merplan on erikoistunut teollisuusyritysten tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämiseen muutos- , perustamis- ja kasvuvaiheissa.

Tuotannossa ja sen avustavissa prosesseissa  on aina kehitysvaraa, ota yhteys !


 

    Tuotantoprosessien ja työnkulun kuvaus sekä layout- ja menetelmäsuunnittelu. Työntutkimus eri menetelmillä tai laskennallinen ajanmääritys ( STJ, LAM ). Näistä tekijöistä ja osaamisesta muodostuu tuottavuuden perusteet.
    Tiimien sisäisen ja keskinäisen työnkulun suunnittelu sekä tuotannonohjaus mahdollistavat joustavan ja tehokkaan tuotannon. Palkkausjärjestelmä, yksilö- ja ryhmäpalkkaus, motivoi tekijöitä. Tuotantopalkkio on myös osa ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.
    Kustannusanalyysit ja havainnointitutkimus antavat perustan oikeille kehitystoimille. Näiden perusteella on myös mahdollista määrittää investoinnin kannattavuus sekä suunnitella oikea miehitys.
    Kehittämistyökalut ja analyysien teko on vuosien myötä hioutunut. Muutostilanne on aina uusi, jolloin voimme keskittyä yrityksenne tarpeisiin yksilöllisesti. Kannattavuus nousee tuottavuuden tai hintamuutoksen kautta, miksi et tekisi parempaa tulosta?